fludeoxyglukóza (18F)
Identifikátor NET2016247
Stav Zazmluvnené
 • Predkladanie
  ponúk
 • Vyhodnocovanie
  ponúk/aukcia
 • Súťaž ukončená
 • Predkladanie
  ponúk
 • Vyhodnocovanie
  ponúk/aukcia
 • Súťaž ukončená

Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Elektronická tabuľa?

Predmet verejného obstáravania
Identifikátor zákazky
NET2016247
Názov zákazky
fludeoxyglukóza (18F)
Stručný opis predmetu zákazky
fludeoxyglukóza (18F) rádiofarmakum, rádiofarmaká, ATC klasifikácia: V09, diagnostické rádiofarmaká, V09IX04
Druh zákazky
Tovary
Postup obstáravania
Verejná sútaž
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 33692510-5
Číslo vestníka ÚVO
č. 1/2017 zo dňa 2.1.2017 pod zn. 25 – MST
Číslo vestníka EÚ
č. 2016/S 253 zo dňa 31.12.2016 pod zn. 2016/S 253-465732
Objednávateľ
Obchodné meno / názov
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
IČO
35562340
Adresa sídla
Rastislavova 43, Košice, 04253, Slovensko
Priebeh obstarávania
Stav verejného obstarávania?
Zazmluvnené

10.02.2017 08:24

Elektronická aukcia zákazky NET2016247 bola ukončená.

06.02.2017 21:42

Elektronická aukcia zákazky NET2016247 bola vytvorená v systéme EKS. Verejná aukčná sieň bola sprístupnená na elektronickej tabuli verejného obstarávania.
Informácia o priebehu a lehotách ?
Lehoty zo stanovených termínov Dátum Stav lehoty
Predloženie ponuky 06.02.2017 10:00 Uplynula
Poskytnutie vysvetlenia oznámenia a SP 31.01.2017 10:00 Uplynula
Otváranie ponúk 06.02.2017 10:00 Uplynula
Ostatné lehoty
Ostatné lehoty Hodnota
Lehota viazanosti ponúk (v mesiacoch) 5
Dokumenty verejného obstarávania ?
Dokument / Formulár Dátum zverejnenia ? Akcia
3.5.1.102 07.03.2019 13:51