fludeoxyglukóza (18F)
Identifikátor NET2016247
Stav Zazmluvnené
 • Predkladanie
  ponúk
 • Vyhodnocovanie
  ponúk/aukcia
 • Súťaž ukončená
 • Predkladanie
  ponúk
 • Vyhodnocovanie
  ponúk/aukcia
 • Súťaž ukončená

Zásady používania súborov cookie

Stránky spoločnosti ANASOFT APR, spol. s r.o. využívajú súbory cookie. Používaním stránok súhlasíte s týmto ustanovením. Nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť vo svojom prehliadači. Viac.

Elektronická tabuľa?

Predmet verejného obstáravania
Identifikátor zákazky
NET2016247
Názov zákazky
fludeoxyglukóza (18F)
Stručný opis predmetu zákazky
fludeoxyglukóza (18F) rádiofarmakum, rádiofarmaká, ATC klasifikácia: V09, diagnostické rádiofarmaká, V09IX04
Druh zákazky
Tovary
Postup obstáravania
Verejná sútaž
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 33692510-5
Číslo vestníka ÚVO
č. 1/2017 zo dňa 2.1.2017 pod zn. 25 – MST
Číslo vestníka EÚ
č. 2016/S 253 zo dňa 31.12.2016 pod zn. 2016/S 253-465732
Objednávateľ
Obchodné meno / názov
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
IČO
35562340
Adresa sídla
Rastislavova 43, Košice, 04253, Slovensko
Priebeh obstarávania
Stav verejného obstarávania?
Zazmluvnené

10.02.2017 08:24

Elektronická aukcia zákazky NET2016247 bola ukončená.

06.02.2017 21:42

Elektronická aukcia zákazky NET2016247 bola vytvorená v systéme EKS. Verejná aukčná sieň bola sprístupnená na elektronickej tabuli verejného obstarávania.
Informácia o priebehu a lehotách ?
Lehoty zo stanovených termínov Dátum Stav lehoty
Predloženie ponuky 06.02.2017 10:00 Uplynula
Poskytnutie vysvetlenia oznámenia a SP 31.01.2017 10:00 Uplynula
Otváranie ponúk 06.02.2017 10:00 Uplynula
Ostatné lehoty
Ostatné lehoty Hodnota
Lehota viazanosti ponúk (v mesiacoch) 5
Dokumenty verejného obstarávania ?
Dokument / Formulár Dátum zverejnenia ? Akcia
3.3.0.17 18.04.2018 17:11